NGÓI LỢP, NGÓI TRANG TRÍ


NGÓI LỢP, NGÓI TRANG TRÍ
Tên sản Phẩm   Ngói mũi hài Hạ Long M150 (Hài Nhỏ)
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thướcD x R x C: 150 x150 x 11
Trọng lượng
0.45 kg
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Số lượng viên/m2 85 viên
Đơn Giá3.000đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 100Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 110Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 130Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 140Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 150Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
Liên Hệ Nhà cung cấp0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển, giá dự án
Tên sản Phẩm   Ngói mũi hài to Hạ Long M09 ( Hài Lớn)
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thước270x200x15 m
Trọng lượng
1.5 kg
Độ dốc tối thiểu17 độ
Độ dốc tối đa90 độ
Độ dốc tối ưu30 độ - 35 độ
Phần phủ (chồng mí)Tối thiểu 60 mm
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Khoảng cách mè xấp xỉ 110 mm
Số lượng viên/m240 viên
Đơn Giá8.600đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 130Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 150Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 170Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 200Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 230Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
Liên Hệ Nhà cung cấp0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển, giá dự án


Tên sản Phẩm   Ngói Con Sò Hạ Long
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thướcD x R x C: 250 x150 x 12 mm
Trọng lượng
1.0 kg
Độ dốc tối thiểu17 độ
Độ dốc tối đa90 độ
Độ dốc tối ưu30 độ - 45 độ
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Khoảng cách mè xấp xỉ 110 mm
Số lượng viên/m265 viên
Đơn Giá5.100đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 100Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 150Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 170Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 200Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 230Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
Liên Hệ Nhà cung cấp0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển, giá dự ánTên sản Phẩm    Ngói vảy cá Hạ Long
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thước260x160x12 mm
Trọng lượng
1.0 kg
Độ dốc tối thiểu17 độ
Độ dốc tối đa90 độ
Độ dốc tối ưu30 độ - 35 độ
Phần phủ (chồng mí)Tối thiểu 60 mm
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Khoảng cách mè xấp xỉ 267 mm
Số lượng viên/m265 viên
Đơn Giá5.450đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển     
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 100Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 150Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 170Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 200Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 230Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
 Liên Hệ Nhà cung cấp 0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển, giá dự án

Tên sản Phẩm    Ngói hài vuông Hạ Long M33
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thướcD x R x C : 263 x142 x 12 mm
Trọng lượng
0.9 kg
Độ dốc tối thiểu17 độ
Độ dốc tối đa90 độ
Độ dốc tối ưu30 độ - 45 độ
Phần phủ (chồng mí)Tối thiểu 60 mm
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Khoảng cách mè xấp xỉ 110 mm
Số lượng viên/m257 viên
Đơn Giá5.500đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 300Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 350Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 400Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 450Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 500Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
Liên Hệ Nhà cung cấp0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển, giá dự án


Tên sản Phẩm   Ngói hạ Long 22v/m2
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thước340x200x13 mm
Trọng lượng2.0+ 0.05 kg
Độ dốc tối thiểu17 độ
Độ dốc tối đa90 độ
Độ dốc tối ưu30 độ - 35 độ
Phần phủ (chồng mí)Tối thiểu 60 mm
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Khoảng cách mè xấp xỉ 267 mm
Số lượng viên/m222 viên
Đơn Giá12.500đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 300Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 350Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 400Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 450Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 500Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
Liên Hệ Nhà cung cấp0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển

Tên sản Phẩm   Ngói mũi hài to Hạ Long M09
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thước270x200x15 m
Trọng lượng
1.5 kg
Độ dốc tối thiểu17 độ
Độ dốc tối đa90 độ
Độ dốc tối ưu30 độ - 35 độ
Phần phủ (chồng mí)Tối thiểu 60 mm
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Khoảng cách mè xấp xỉ 110 mm
Số lượng viên/m240 viên
Đơn Giá8.600đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 130Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 150Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 170Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 200Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 230Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
Liên Hệ Nhà cung cấp0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển, giá dự án


Tên sản Phẩm   Ngói màn chữ thọ M48
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thướcD x R x C : 190x150x12 mm
Trọng lượng
0.8 kg
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Số lượng viên/m2 35 viên
Đơn Giá3.200đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 100Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 110Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 130Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 140Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 150Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
Liên Hệ Nhà cung cấp0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển, giá dự án
Tên sản Phẩm   Ngói Nóc Lớn hạ Long M08
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thướcD x R x C: 340 x170 x 15
Trọng lượng
3.0 kg
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Số lượng viên/m dài3.0 viên
Đơn Giá19.900đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 430Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 450Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 570Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 600Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 630Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
Liên Hệ Nhà cung cấp0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển, giá dự án
Tên sản Phẩm   Ngói nóc nhỏ Hạ Long
Hãng Sản XuấtVIGLACERA HẠ LONG COMPANY
Kích thước 200x100x8 mm
Trọng lượng
0.45 kg
Độ hút nước< 6 %
Thời gian xuyên nước
> 120 phút
Số lượng viên/m dài 5.0 viên
Đơn Giá8.600đ/viên (Bao gồm VAT bốc xếp lên xe bên bán tại KCN Sóng thần)
Cước vận chuyển
đồng/viên theo từng KV sau
KV1: 100Ngã tư Thủ Đức, Hố Nai, KCN2, KCN Amata
KV2: 150Chợ Thủ Đức, Phước Tân, Dĩ An, TP Biên Hòa
KV3: 170Quận 2, 9, Bình Phước, Bình Triệu, Ngã ba Trị An, KCN VN-Singapore, Lái Thiêu
KV4: 200Long Thành,Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, 1, 3, 4, 10, 12 giáp Gò Vấp
KV5: 230Thủ Dầu Một, quận Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 8, 11, 12 giáp ranh Bình Chán
Liên Hệ Nhà cung cấp0909.007.495
Các khu vực  khác
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ vận chuyển, giá dự án


HOANG DUNG BUILDING MATERIALS CO., LTD
Địa Chỉ  Số 19 Phạm Hy Lượng, KDC số 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp: HCM
Di Động0909.007.495 - 0907.09.09.29
Fax
(08) 628 11 802
Emailngoilopdep@gmail.com
Websitehttp://gomhalong.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét